Dataset

Bathymetrie Nederland - binnenwateren 1 mtr. RWS West-Nederland-Noord Noord

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Documentatie (2)
  • Webservice (2)
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit bodemhoogtebestand bevat een grid van de laatst gemeten bodemhoogten van de Rijkswateren in opdracht van Rijkswaterstaat. De bodemhoogten zijn uitgedrukt in meters t.o.v. NAP.

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
E-mail: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Telefoon: (088) 7973999

Documentatie

Bodemhoogte 1 mtr. - download GEOTIFF WNN_n_NAP

Documentatie HTML CC-0 (1.0)

accessPoint

Bodemhoogte 1 mtr. - download BAG WNN_n_NAP

Documentatie HTML CC-0 (1.0)

accessPoint

Webservice

Bathymetrie Nederland - binnenwateren 1 mtr. - ArcGIS MapService

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/bodemhoogte_1mtr/MapServer

accessPoint

WNN_n_NAP

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_1mtr/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

Downloaden