type-icon

DATASET

Zwemwateronderzoek Zwemlocaties 2019

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Rijkswaterstaat
Licentie Geen open licentie
Bijgewerkt 03-08-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservices (3)
  • Downloadbare bestanden (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Rijkswaterstaat beheert de zwemlocaties op de Rijkswateren, waarbij wordt voldaan aan de EU zwemwaterrichtlijn. Per zwemlocatie is een zwemwaterprofiel beschikbaar, waarin de belangrijke kenmerken van deze plek staan beschreven. Een kaartje van de zwemzone met daarin aangegeven het controlepunt waar de locatie wordt bemonsterd is in de profielen opgenomen. De zwemzones worden vastgesteld m.b.v. de aanbevelingen uit het rapport “KRW en oppervlaktewater Bescherming van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de Europese Kaderrichtlijn Water”. De zwemwaterkwaliteit wordt gedurende het badseizoen (1 mei t/m 30 september) tenminste een keer per maand onderzocht. Het controlepunt is de locatie in het zwemwater waar: a) de meeste zwemmers worden verwacht, of b) volgens het zwemwaterprofiel het grootste risico van verontreiniging wordt verwacht. Zwemwaterprofielen worden geactualiseerd volgens de criteria genoemd in de EU-zwemwaterrichtlijn en zijn afhankelijk van de kwaliteitsklasse waarin de locatie valt.

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
E-mail: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Telefoon: (088) 7973999

Webservices

zwemlocaties_rws_2019

OGC:WMS Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zwemwateronderzoek/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

zwemwateronderzoek:zwemlocaties_rws_2019

OGC:WFS Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zwemwateronderzoek/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

zwemlocaties_rws_2019 GeoJSON download

JSON Geen open licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zwemwateronderzoek/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=zwemlocaties_rws_2019&outputFormat=json

JSON

Metadata

Exporteer als RDF