Dataset

Tiendwegen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 06-06-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Tiendwegen zijn polderwegen als verbinding tussen bouw- en weilanden en de boerderijen. Tiendwegen zijn ontstaan als karrenpaden en lopen evenwijdig aan de ontginningsbasis van een polder. Ze staan haaks op de langgerekte kavels.

In deze dataset zijn de Tiendwegen opgenomen op basis van de gegevens van Paul Minkjan.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2019/01/01/bijlagen-bij-de-agrarische-landschappenkaart/Toelichting+kaartlaag+historische+Tiendwegen+P+Minkjan.pdf

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://images.memorix.nl/rce/thumb/fullsize/62b0aa0f-d92a-ab43-dab6-778c1747eeea.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

tiendwegen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

tiendwegen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint