Dataset

Rijksmonumenten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een monument dat is ingeschreven in dit register heeft de beschermde status. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. Het onderscheid tussen gebouwde en archeologische rijksmonumenten kan worden gemaakt m.b.v. de waarden van het veld aard_monument, namelijk resp. onroerend gebouwd en archeologisch.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/rijksmonumentenregister

Contactinformatie
Naam: InfoDesk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
E-mail: info@cultureelerfgoed.nl
Website: https://www.cultureelerfgoed.nl
Telefoon: 033 4217456

Webservice

rijksmonumentpunten

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

rijksmonumentcontouren

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

rijksmonumentpunten

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS

rijksmonumentcontouren

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS