type-icon

Dataset

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bijgewerkt 25-02-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) is een landsdekkend datasysteem met informatie over historisch-geografische fenomenen.

In het Nederlandse cultuurlandschap liggen tal van cultuurhistorische elementen en patronen die het resultaat zijn van ontginnings‐ en bewoningsgeschiedenis. CultGIS brengt een deel van deze informatie categorisch in kaart. CultGIS biedt informatie op 5 niveaus: 9 landschapstypen zoals het zeekleigebied, de kustzone en het laagveengebied; 19 deellandschappen; een selectie van 70 aandachtsgebieden; elementen, zoals dijken, landafscheidingen, eendenkooien, sprengen, etc.; en een landsdekkende regionalisering met 82 regio’s.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/cultuurhistorisch-gis

Contactinformatie
Naam: InfoDesk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
E-mail: info@cultureelerfgoed.nl
Website: https://www.cultureelerfgoed.nl
Telefoon: 033 4217456

Webservice

aandachtsgebied

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/cultgis/wfs?

OGC:WFS