Dataset

Restrictiegebieden voor bodemenergie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zeeland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Binnen een restrictiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW).

Een restrictiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een restrictiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen.

De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De service behorend bij deze metadata haalt dagelijks bij de bronhouders de aangeleverde gebieden op.

Gemeenten kunnen met behulp van de handleiding lezen hoe zij hun interferentiegebieden kunnen toevoegen aan de landelijke service. Link naar de handleiding: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/publiceren/

Contactinformatie
Naam: Provincie Zeeland
E-mail: geo@zeeland.nl
Website: https://www.zeeland.nl

Webservice

geocds_rstgbdvlk

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/CDS/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

Restrictiegebieden (WKO-tool CDS)

geocds_rstgbdvlk

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/CDS/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS

Restrictiegebieden (WKO-tool CDS)