type-icon

Dataset

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Permanente linkGekopiƫerd
Eigenaar Nijmegen
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 21-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten
Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

Bestemmingspagina: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/bgt/

Contactinformatie
Naam: Team Open Data - Gemeente Nijmegen
E-mail: opendata@nijmegen.nl

Downloadbare bestanden

PDOK Viewer

HTML CC-BY-SA (4.0)

De Nijmeegse BGT is in te zien via de landelijke voorziening van het PDOK. In de PDOK Viewer kunt u de dataset BGT selecteren.