type-icon

Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Nijmegen
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 12-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (4)
  • Documentatie (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Bestemmingspagina: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/bag/

Contactinformatie
Naam: Team Open Data - Gemeente Nijmegen
E-mail: opendata@nijmegen.nl

Downloadbare bestanden

BAG Straatnamen

CSV Publiek domein

Deze bron bevat gegevens over straatnamen. Gegevens die worden getoond zijn: Openbare ruimte (straatnaam), straatcode (BAG-id), huisnummer van, huisnummer t/m, postcode, wijk woonplaats en type.

Preview

Kadaster BAG Viewer

HTML Publiek domein

Het kadaster maakt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen visueel inzichtelijk via de "BAG Viewer".

Stadsdeelgrenzen van Nijmegen

HTML Publiek domein

De dataset 'Stadsdeelgrenzen Nijmegen'.

Wijkgrenzen van Nijmegen

HTML Publiek domein

De dataset 'Wijkgrenzen Nijmegen'.

Documentatie

BAG Straatnamen

PDF Publiek domein
Download: http://www.nijmegen.nl/gns/index/adressen/Lijst_openbare_ruimten.pdf

Deze bron bevat gegevens over straatnamen. Gegevens die worden getoond zijn: Openbare ruimte (straatnaam), straatcode (BAG-id), huisnummer van, huisnummer t/m, postcode, wijk woonplaats en type.