Dataset

Geurhinder door agrarische bedrijven en mest uitrijden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Per provincie is geïnventariseerd hoeveel mensen ernstige geurhinder ondervonden van agrarische bedrijven en het uitrijden van mest.

Contactinformatie
Naam: RIVM
E-mail: atlasleefomgeving@rivm.nl

Webservice

rivm_20180905_v_geurhinder_agr_bedr

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/alo/wms?

OGC:WMS

rivm_20180905_v_geurhinder_agr_bedr

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/alo/wfs?

rivm geurhinder agrarische bedrijven