type-icon

Dataset

Structuurvisie - Gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Holland
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart zijn de gebieden te zien waar het verkeer- en vervoersbeleid via een gebiedsgerichte aanpak wordt aangevlogen. Zie ook paragraaf 6.3 van de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

Contactinformatie
Naam: Joop Kilian (BEL/VV), Provincie Noord-Holland
E-mail: kilianj@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl

Webservice

Structuurvisie - Gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_sv/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

OGC:WMS

Structuurvisie_-_Gebiedsgerichte_aanpak_bereikbaarheid

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_sv/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

OGC:WFS