type-icon

Dataset

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag zoet/brak: 2e en 3e watervoerende pakket

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Provincie Zuid-Holland
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 13-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Zoetbrak grensvlak diep 2e en 3e watervoerendpakket

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Milieu_Milieu_WKO_WFS:Zoet_brak-grensvlak_tweede_derde_pakket

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Milieu/Milieu_WKO_WFS/MapServer/WFSServer

OGC:WFS