Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Voorne-Putten - punten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 07-08-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Bestemmingspagina: http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimte/c_e_thema_roew-ruimtelijke_kwaliteit.htm

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3AGEBPROFIEL_VP_PUNT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEBPROFIEL_VP_PUNT

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

GEBPROFIEL_VP_PUNT

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemas

GEBPROFIEL Feature Catalogus

JSON CC-0 (1.0)
name type description
name Legenda text type Identificatie van het object (molen, dijklint, dorp, etc.)
name FEATCLASS text type Het type data, dit kunnen punten, lijnen of vlakken zijn. Vaak staat in deze kolom ook vermeld uit welke themakaart de data vandaan komt.
name text_URL text type HTML link naar de legenda tekst

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Themakaart 1 - Natuurlijke duinen - strandopgang, Themakaart 15 - Gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap - strandopgang, Themakaart 16 - Identiteitsdragers - punten, Themakaart 6 - Herkenbare open zeekleipolder - wielen, Themakaart 8 - Weg door stad en land - entrees pijlen wegen, Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - verdichte stationsomgeving - halte metro

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Voorne_Putten/MapServer

accessPoint