Dataset

Signaleringskaart Warmtenet (Postcode)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De Signaleringskaart Warmtenet signaleert de postcodegebieden (postcode-6) die volgens de "Gebiedsindelingscode gas" zijn voorzien van een warmtenet. Een warmtenet is een geheel van tot elkaar behorende leidingen en installaties dat warmte transporteert. Het bestaat uit een warme en minder warme buis met water van ongeveer een halve meter dik, gekoppeld aan een collectieve warmtebron. Voorbeelden van warmtebronnen zijn: warmtekrachtkoppelingen (WKK), huisvuilcentrales, restwarmte uit industrie en aardwarmte (geothermie).

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

SK_ONDERGRONDSEINFRA_WARMTENETPERPOSTCODE

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Aanwezigheid warmtenet per postcodegebied

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_signaleringskaarten/MapServer/WMSServer

OGC:WMS