type-icon

Dataset

Historisch Bodem Bestand buiten de PZH

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het Historisch Bodem Bestand (HBB) is een overzicht van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is.
Het Historisch Bodem Bestand (HBB) is een samenvoeging van het Bio-s bestand (slootdempingen), het Bio-b bestand (bedrijfsterreinen) en het BSB bestand (bodemsanering in gebruikzijnde bedrijfsterreinen) en is een overzicht van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is.

Aan HBB-punten in het werkgebied van Provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag Wbb (zie ook de kaartlaag Bevoegde Gezagen Wbb) zijn Globis gegevens gekoppeld indien een HBB-punt niet gekoppeld is aan een Wbb/SEB-locatie.

Aan de punten die in het werkgebied van de DCMR of andere bevoegde gezagen Wbb vallen is geen extra informatie gekoppeld. Rotterdam en Den Haag waren ten tijde van het maken van het HBB al bevoegd gezag Wbb. Van deze gemeenten zijn daarom überhaupt geen HBB-punten opgenomen.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

BS_HBB_PUNTEN_BUITEN_PZH

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Historisch bodembestand - buiten PZH

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Downloaden

BODEM.BS_HBB_PUNTEN_BUITEN_PZH feature catalogus

Downloaden HTML Publiek domein

website