Dataset

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag zoet/brak: 1e watervoerende pakket

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 20-09-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt. Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

WKO_ZOETBRAK_ONDIEP_WVP_EERSTE

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Zoetbrak grensvlak ondiep 1e watervoerendpakket

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS