Dataset

BRO GeoTOP (GTM)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 50 meter onder maaiveld. Het model is feitelijk de bovenkant van de modellen DGM en REGIS-II en bestrijkt het deel van de bodem dat door ons het meest intensief wordt benut. GeoTOP vormt de basis voor het beantwoorden van vragen op het gebied van de ruimtelijke ordening van de ondergrond, de ondiepe delfstofwinning en het grondwater. Het model draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de geologische ontwikkeling van Nederland en vormt het fundament voor hydrogeologische, geotechnische en geo-archeologische toepassingen en voor overig geowetenschappelijk onderzoek.

Contactinformatie
Naam: TNO Geologische Dienst Nederland
E-mail: info@bro.nl
Website: http://www.dinoloket.nl

Webservice

1

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://www.broinspireservices.nl/arcgis/services/inspire/inspire_geotop_rd/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

1

Webservice ATOM CC-0 (1.0)

https://www.broinspireservices.nl/atom/gtp.atom

accessPoint