Dataset

PRV Kaart 2: Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) -Transformatiegebied meervoudig

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Holland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Op deze kaartlaag zijn transformatiegebieden weergegeven. Een transformatiegebied is een zoekgebied voor verstedelijking waarin meerdere opgaven, waaronder wonen, water, recreatie, natuur en bedrijvigheid, in samenhang worden ontwikkeld met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en duurzaam bouwen. In de PRV zijn bestemmingsplannen voor de transformatiegebieden uitgesloten van de plicht om nut en noodzaak van verschillende vormen van verstedelijking aan te tonen. Ook hoeven er geen alternatieven voor verstedelijking binnen Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) gezocht te worden. Dit laat onverlet dat bestemmingsplannen de Ladder voor Duurzame Verstedelijking dienen te door lopen, waarin wel de regionale behoefte aan verstedelijking en het onderzoeken van alternatieven binnen Bestaand Stedelijk Gebied zijn opgenomen. In de komende wijziging van de PRV (2016) wordt daarom de status transformatiegebied uit de Structuurvisie en PRV gehaald. Deze kaartlaag is vastgesteld door PS op 3 februari 2014 (179956-281768)

Contactinformatie
Naam: Matthijs Oosterhout (BEL/RI), Provincie Noord-Holland
E-mail: oosterhoutm@noord-holland.nl
Website: https://www.noord-hollland.nl
Telefoon: 0652543021

Webservice

PRV Kaart 2 Bestaand Bebouwd Gebied -Transformatiegebied meervoudig

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_prv/MapServer/WMSServer?

OGC:WMS

pnh_dataservice_prv:PRV_Kaart_2_Bestaand_Bebouwd_Gebied_-Transformatiegebied_meervoudig

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_prv/MapServer/WFSServer?

OGC:WFS