Dataset

Dikte zettingsgevoelige veen- en kleilagen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De kaart toont de dikte van de zettingsgevoelige veenlagen en kleilagen (slappe lagen). De dikte van deze lagen geven een indicatie van de draagkracht. Klei en veen klinkt in door verlaging van de grondwaterstand.

Contactinformatie
Naam: Jan Strijker, Provincie Zuid-Holland
E-mail: jg.strijker@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Dikte zettingsgevoelige veen- en kleilagen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer/WmsServer

OGC:WMS