Dataset

Kwel-infiltratie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 17-04-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het gebruikte bestand is vervaardigd door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de verzilting in de provincie (TNO rapport 'bepaling toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland, september 2004). Het geeft de fluxen (mm/dag) van en naar het top-systeem weer. Het bestand is omgezet naar het bestand ‘kwel-infiltratie’. In ‘kwel-infiltratie’ is onderscheid gemaakt in kwel, infiltratie en gebieden waar geen flux aanwezig is. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en betreft indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Kwel-infiltratie

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

BB_KWEL_INFILTRATIE

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS