Dataset

Verzilting

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-09-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De gebruikte bestanden zijn vervaardigd door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de verzilting in de provincie (TNO rapport 'bepaling toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland, september 2004). Eén bestand geeft de fluxen (mm/dag) van en naar het top-systeem weer. ‘Een ander bestand geeft de zoutconcentratie (mg/l) in het jaar 2000 op 22 meter diepte weer. Beide bestanden zijn omgezet naar het bestand ‘kwel-infiltratie’ en ‘zoutconcentratie’. In ‘kwel-infiltratie’ is onderscheid gemaakt in kwel, infiltratie en gebieden waar geen flux aanwezig is. In ‘zoutconcentratie’ is onderscheid gemaakt in zoutconcentratie kleiner dan 200mg/l en groter dan 200mg/l. Deze bestanden zijn gecombineerd tot het bestand ‘zoutbelasting onderzijde afdekkende laag’. Gebieden met kwel en waar de zoutconcentratie hoger is dan 200mg/l zijn in de laatste kolom ‘relevant’ van het bestand aangemerkt als ‘ja’. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en betreffen indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Verzilting

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

BB_VERZILTING_ZOUTBELASTING_DEK

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Documentatie

BODEM.BB_VERZILTING_ZOUTBELASTING_DEK feature catalogus

Documentatie HTML CC-0 (1.0)

website