type-icon

Dataset

Potentieel hoge temperatuuropslag Zand van Brussel contour

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 24-01-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van het Zand van Brusselweergegeven. De formatie bevindt zich op een diepte van circa 650 tot 850 m-NAP. De potentie voor hoge temperatuuropslag (HTO) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid grondwater die op een locatie uit de ondergrond onttrokken kan worden voor het leveren van warmte (debiet in m³/h). Geothermie staat ook bekend als aardwarmte.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Contour potentieel hogetemperatuuropslag Zand van Brussel

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer

OGC:WMS