Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Hollands Plassengebied - vlakken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 20-09-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (14)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Themakaart 4 - Herkenbaar waterrijk veenweide - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 5 - Droogmakerij als herkenbare eenheid - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 7 - Onderscheidend rivierengebied - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 8 - Weg door stad en land - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 10 - Water als structuurdrager - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 11 - Kwaliteit in stads- en dorpsgebied - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 12 - Kwaliteit van stads- en dorpsrand - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 14 - Werkgebieden met karakter - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 15 - Gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 16 - Identiteitsdragers - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 17 - Rust en stilte - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Hollands Plassengebied praktijkvoorbeelden

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hollands_Plassengebied/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

GEBPROFIEL_HP_VLAK

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?

OGC:WFS