type-icon

Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Duin, Horst en Weide - lijnen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 28-02-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (13)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Themakaart 1 - Natuurlijke duinen - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 3 - Historische landgoederen - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 4 - Herkenbaar waterrijk veenweide - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 5 - Droogmakerij als herkenbare eenheid - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 8 - Weg door stad en land - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 10 - Water als structuurdrager - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 12 - Kwaliteit van de stads- en dorpsrand - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 13 - Linten blijven linten - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 15 - Vrijetijdslandschap - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 16 - Identiteitsdragers - pijlen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 16 - Identiteitsdragers - lijnen

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_Horst_en_Weide/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

GEBPROFIEL_DHW_LIJN

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?

OGC:WFS