Dataset

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

GIS bestand behorende bij Bijlage 2 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 . De provincie verleent subsidie voor de uitvoering van een agrarische kavelruil indien deze geheel of grotendeels plaatsvindt in de op de kaart aangeduide gebieden

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Agrarisch landschap - PRAS

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

PRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?

OGC:WFS