type-icon

Dataset

DIFFUSE BODEMKWALITEIT

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Provincie Zuid-Holland
Licentie Geen open licentie
Bijgewerkt 13-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het gebruikte basisbestand is vervaardigd door DHV in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de diffuse bodemkwaliteit van het landelijk gebied (rapport 'Bodemkwaliteitskaart op basisniveau van het landelijk gebied van Zuid-Holland', december 2004).
Het basisbestand is omgezet naar het bestand ‘diffuse bodemkwaliteit’. De kaart is ingekleurd op de kolom ‘gebiedstyp’ dit is één op één overgenomen uit de rapportage van de bodemkwaliteitskaart van het landelijk gebied. Het gebiedstype van een zone wordt bepaald aan de hand van de ligging van de mediaan (P50) en de 95-percentiel (P95) ten opzichte van de streefwaarde, de tussenwaarde en de interventiewaarde. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en het betreft indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Diffuse bodemkwaliteit

OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Bodem_Bodem_beheer_WFS:Diffuse_bodemkwaliteit

OGC:WFS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_beheer_WFS/MapServer/WFSServer

OGC:WFS