Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Landgoedbiotopen globaal

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Historische landgoederen in Zuid-Holland zijn van grote betekenis voor de omgeving. Ze vormen met hun groene en statige karakter rustruimten in het stedelijk gebied. Om er voor te zorgen dat dit unieke culturele erfgoed niet verloren gaat, heeft de provincie een zogeheten ‘landgoedbiotoop‘ ingesteld. Deze landgoedbiotoop bestaat uit:

  • de kern van het landgoed: huis met tuin en/of park
  • een bufferzone hierom heen: het zogenaamde blikveld
  • waardevolle elementen zoals: zichtlijnen, panorama's, weg of waterloop waaraan het landgoed ligt. Globale landgoedbiotopen, vastgesteld door Provinciale Staten als onderdeel van de Visie op Zuid-Holland - Verordening Ruimte. De ligging is vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 2 juli 2010 (inclusief de wijzigingen zoals vastgesteld door PS op 23 februari 2011). Op 29 februari 2012 hebben PS de wijzigingen vastgesteld in de PSV en Verordening Ruimte. Dat omvatte mede een groot aantal - doorgaans kleine - correcties op het bestand, deze correcties zijn in dit bestand doorgevoerd.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Landgoedbiotopen - globaal

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Nederzettingen/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

CHS_2015_BELEID_LANDGOEDBIOTOOP_GLOBAAL

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?

OGC:WFS