type-icon

Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Delflandse Kust - vlakken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 28-02-2021
Licentie Geen open licentie
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (9)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Themakaart 1 - Natuurlijke duinen - vlakken

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 3 - Historische landgoederen in de binnenduinrand - vlakken

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 8 - Weg door stad en land - vlakken

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 10 - Water als structuurdrager - vlakken

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 12 - Kwaliteit van stads- en dorpsrand - vlakken

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 15 - Gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap - vlakken

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 17 - Rust en stilte - vlakken

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Delflandse Kust praktijkvoorbeelden

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Delflandse_Kust/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

GEBPROFIEL_DK_VLAK

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?

OGC:WFS