Dataset

Stortplaatsen voormalig hoog potentieel herontwikkeling, punten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie Geen open licentie
Toegang Beperkt
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Kaart met de voormalige stortplaatsen die een hoog potentieel hebben om te kunnen worden herontwikkeld.

Wat zijn voormalige stortplaatsen?
Dat zijn stortplaatsen waarop in een (ver) verleden afval is gestort. Hierdoor is de bodem verontreinigd. Hoe ernstig die verontreiniging is, is niet altijd bekend. Over het algemeen zijn de risico’s laag, zodat er geen noodzaak aanwezig is om de bodem te saneren.

Informatie over herontwikkeling
Ongeveer 150 voormalige stortplaatsen zijn direct geschikt voor herontwikkeling. De andere 940 zijn in de loop van de tijd al herontwikkeld. De bedoeling is dat voormalige stortplaatsen in een vroeg stadium worden meegenomen in de besluitvormingsprocessen van een gebiedsontwikkeling. Op die manier gaan we slimmer met onze ruimte om. De geschiktheid van de locaties ligt aan het inrichtingsplan en aan de omgeving van de stortplaats. Verschillende locaties zijn geschikt te maken voor bijvoorbeeld zonne-energie, of het plaatsen van windmolens, woningbouw of bedrijventerreinen.

Herontwikkeling van een voormalige stortplaats stelt nieuwe technische eisen aan bijvoorbeeld:
• de kwaliteit van de toplaag
• de draagkracht
• de ontwatering

De maatregelen hiervoor verbeteren ook de milieukwaliteit op en rond deze stortplaatsen. En dat betekent milieuwinst.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

STORTPLAATSEN_VM_HERONTW_PUNT_2016

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Herontwikkelingskans - punten

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer/WMSServer

OGC:WMS