Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, afzettingen en trefkans

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 25-09-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit bestand heeft gegevens over diverse soorten afzettingen. De archeologische kenmerken zijn weergegeven op basis van geologische en bodemkundige structuren. Deze houden direct verband met de vroegere bewoning en exploitatie van het gebied. Van oud naar jong worden de volgende afzettingen onderscheiden: -Zandige afzettingen zoals rivierduinen of donken. De eerste bewoning ontstaat hier al in het Mesolithicum, 8000 jaar geleden. -Zee-afzettingen zoals strandwallen ofwel Oude Duinen De vroegste bewoningssporen op de duin- en strandzanden dateren van het midden-Neolithicum, 6000 tot 4000 jaar geleden. -Geulafzettingen, stroomgordels en crevasses . De eerste bewoningssporen op de geulafzettingen/stroomgordels dateren van het midden-Neolithicum, circa 5000 jaar geleden. -Komafzettingen, klei-achtige gronden. De weinige bewoningssporen stammen vanaf de Romeinse tijd, circa 2000 jaar geleden. -Overige afzettingen Water: Bestaand water (bv. zee, rivieren, plassen). -Niet gekarteerd: onvoldoende gegevens beschikbaar Voor uitgebreidere beschrijving zie de links naar aanvullende informatie

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Archeologische verwachtingswaarde 2011

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Archeologie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Archeologische kenmerken 2011

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Archeologie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

CHS_2011_ARCHEOLOGIE_AFZETTINGEN_TREFKANS

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?

OGC:WFS