type-icon

Dataset

Strategische drinkwaterreserves

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Provincie Zuid-Holland
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 02-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Om de drinkwatervoorziening ook op langere termijn te kunnen blijven garanderen, wijst de provincie in de Visie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland een aantal gebieden aan als strategische drinkwaterreserves. Het grondwater in deze gebieden wordt gereserveerd voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Gebieden zijn indicatief aangegeven en bevinden zich aan weerszijden van de Lek en in delen van de Vijfheerenlanden, Alblasserwaard en het eiland van Dordrecht. Hierbij is aansluiting gezocht bij de al bestaande winningen. De reservering heeft tot gevolg dat in deze gebieden een aantal functies en ontwikkelingen wordt uitgesloten, en dat zorgvuldig met andere functies moet worden omgegaan die een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van het grondwater en een risico vormen voor de drinkwatervoorziening. Exacte uitwerking van het beschermingsniveau voor deze gebieden vindt plaats bij de herziening van de Provinciale Milieuverordening (PMV).

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
E-mail: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Strategische drinkwaterreserves

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Water/Water_zoetwatervoorziening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS