Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologische terreinen van provinciaal belang

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Aangegeven zijn de bekende archeologische terreinen van provinciaal belang, beschermd op grond van de provinciale Verordening ruimte. Deze terreinen zijn voor het eerst op de Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland opgenomen (uitgave 2004, herzien in 2006). Het GIS-bestand geeft per terrein nadere informatie over aard en waardering.

Contactinformatie
Naam: René Proos, Provincie Zuid-Holland
E-mail: rhp.proos@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Terreinen van archeologische waarde - provincie

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Archeologie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

CHS_2016_ARCHEOLOGIE_PROVINCIAAL_BELANG

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?

OGC:WFS