2 zoekresultaten

tags : weide

Tags : cultuurlandschappen

Tags : natuur--bos-en-landschap

Tags : inklinking

Tags : polders

Tags : akker

Tags : ontginning-van-de-landbouwgrond

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata