2 zoekresultaten

tags : weide

Tags : cultuurlandschappen

Tags : akkerbouw

Tags : ontginning-van-de-landbouwgrond

Tags : akker

Tags : landschapsbeheer

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata