1 zoekresultaten

  • Water Vaarwegen

    De vaarwegen binnen de Provincie Utrecht die onder provinciaal beheer vallen. Het Merwedekanaal ten zuiden van de Lek, wordt in 2019 beheerd door Zuid-Holland.

    Organisatie: Provincie Utrecht
    Onderwerpen: kanalen rivieren waterwegen

    OGC:WFS OGC:WMS

Landelijk dekkend : Nee

Tags : rivieren

Tags : kanalen

Tags : waterwegen

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Basisregister

Taal van de metadata