1 zoekresultaten

  • Natuur en milieu Welstandskaart

    Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand. Dat betekent dat een commissie kijkt of het bouw...

    Organisatie: Ede
    Onderwerpen: bouwen welstandsnota

    OGC:WMS

Tags : welstandsnota

Tags : bouwen

Status van de dataset

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata

Bronformaat