1 zoekresultaten

Landelijk dekkend : Nee

Tags : waterwegen

Tags : structuurplannen

Tags : vaarrecreatie

Tags : binnenscheepvaart

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Basisregister

Taal van de metadata