1 zoekresultaten

Tags : waterwegen

Tags : structuurplannen

Tags : onderhoud

Tags : kanalen

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata