2 zoekresultaten

Basisregister : Nee

Tags : waterwegen

Tags : structuurplannen

Tags : onderhoud

Tags : infrastructuur

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Taal van de metadata