1 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Tags : waterwegen

Tags : structuurplannen

Tags : cultuurhistorische-waardenkaarten

Status van de dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata