1 zoekresultaten

Landelijk dekkend : Nee

Tags : verstedelijking

Tags : woningbouw

Status van de dataset

Thema

High value dataset

Referentiedata

Basisregister

Taal van de metadata

Bronformaat