1 zoekresultaten

Basisregister : Nee

Tags : verstedelijking

Tags : klimaat

Tags : hittestress-effect-verstedelijking

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Taal van de metadata