1 zoekresultaten

Tags : structuurplannen

Tags : ecologische-hoofdstructuur

Tags : ruimtelijke-ordening

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata

Bronformaat