1 zoekresultaten

Tags : ruimtelijke-kwaliteit

Tags : natuur--bos-en-landschap

Tags : ecologische-hoofdstructuur

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata