1 zoekresultaten

Basisregister : Nee

Tags : pop-2

Tags : natuurbeschermingswet

Tags : habitatrichtlijn

Status van de dataset

Data eigenaar

Thema

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Taal van de metadata