1 zoekresultaten

High value dataset : Nee

Tags : natuur-en-landschap

Tags : waterlopen

Tags : structuurplannen

Status van de dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata