1 zoekresultaten

Tags : natuur-en-landschap

Tags : waterlopen

Tags : structuurplannen

Tags : landschapsbescherming

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata