1 zoekresultaten

Tags : natuur-en-landschap

Tags : habitattypen

Tags : habitatrichtlijn

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Licentie

Taal van de metadata