2 zoekresultaten

Landelijk dekkend : Nee

Tags : landschapsontwikkeling

Tags : ruilverkaveling

Tags : landbouw

Status van de dataset

High value dataset

Referentiedata

Basisregister

Taal van de metadata