4 zoekresultaten

Tags : landschapsbeheer

Tags : weide

Tags : ontginning-van-de-landbouwgrond

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata