4 zoekresultaten

Tags : landschapsbeheer

Tags : weide

Tags : cultuurbehoud

Tags : ontginning-van-de-landbouwgrond

Tags : natuur

Status van de dataset

Data eigenaar

High value dataset

Referentiedata

Landelijk dekkend

Basisregister

Taal van de metadata